Service en Onderhoud

Service en Onderhoud

Veiligheid van mensen en van gebouwen. Daar streven wij naar bij EG Securis. Elektrische installaties, veiligheids- en beveiligingsinstallaties moeten dus continu op orde zijn. Wij zijn graag uw partner in service en onderhoud.

Een duurzaam, comfortabel en veilig gebouw is het uitgangspunt van iedere organisatie en elke vastgoedeigenaar. U wilt uw investering waardevast houden, maar vooral zorgen voor de veiligheid van personen in en rond uw gebouw. Met een Service- en Onderhoudscontract van EG Securis doet u die was de deur uit. Een veilig idee!

Vakkundig onderhoud

Om het veilig functioneren van technische installaties te waarborgen zijn tijdig en vakkundig onderhoud, inspecties en keuringen cruciaal. En laten dat nu net de specialiteiten zijn van EG Securis en moedermaatschappij Elektro Groeneweg. Om de status van installaties continu te bewaken, hebben wij ‘Remote Service’ en ‘Smart Monitoring’ volledig geïntegreerd in de organisatie. Ons storingsteam is 24 uur per dag, zeven dagen per week standby. Uiteraard kunnen we ook langskomen om een visuele inspectie te verrichten. Bijvoorbeeld bij noodverlichting om het vluchtplan te beoordelen en indien nodig aan te passen.

Inspecties en beheer

Elektro Groeneweg is gecertificeerd voor het inspecteren, onderhouden en beheren van gebouwgebonden installaties. EG Securis richt zich hierbij specifiek op beveiligings- en veiligheidsinstallaties. U heeft de zekerheid dat wij alle voorschriften, onder andere vastgelegd in NEN-normen, Arbo- en milieuwetgeving, het Bouwbesluit en veiligheidsdocumenten, kennen. Uw bewijs voor veiligheid zijn de door ons opgestelde inspectierapporten.

Meerjarenonderhoud

Op basis van onze meerjarenplanning bent u altijd op de hoogte van de inspecties die wij aan uw technische installaties uitvoeren. Wij volgen uiteraard de actuele NEN-regelgeving en andere voorschriften. De inspectierapporten die wij opstellen, worden erkend door toezichthoudende instanties en verzekeringsmaatschappijen. Wij kijken daarbij ook vooruit, zoals naar wijzigende wetgeving omtrent duurzaamheid.

Storingen en mutaties

Voor storingen en mutaties van vastgoed en woningen verwerken we meer dan honderd aanvragen per dag. Een proces waarbij planning met eindklanten en interactie met onze monteurs de kern vormen. We hebben gemotiveerde en vakbekwame medewerkers, ondersteund door moderne automatisering.

Total cost of ownership

Elektro Groeneweg en EG Securis bedienen samen een breed palet aan klanten, zoals woningcorporaties, scholen, vastgoedeigenaren, overheden, beleggers en veiligheidsregio’s. Wij zetten veelal resultaatgericht onderhoud in. We streven naar het wegnemen van risico’s, bedrijfszekerheid en een optimale total cost of ownership (TCO). We gaan graag een langdurige werkrelatie aan, zodat Elektro Groeneweg echt uw partner is in Service en Onderhoud.

Geïnteresseerd in onze onderhoudscontracten? Neem contact op!

NEN2767 inspecties

NEN2767 inspecties

Onderhoud beveiligingsinstallaties

Onderhoud beveiligingsinstallaties

Wettelijke keuringen

Wettelijke keuringen
010-2866590
info@egsecuris.nl