Wettelijke keuringen

Wettelijke keuringen

Een inspectie en keuring van uw elektrische installaties en beveiligingsmiddelen kan levens redden. Dat klinkt misschien overdreven, maar is het niet.

Het doel van de NEN-normen is het creëren van veilige woon- en werkplekken. En veilige werkomstandigheden voor iedereen die bij de bedrijfsvoering van de elektrische installaties betrokken is. Het is verstandig om de keuring aan een erkend elektrotechnisch specialist over te laten. Elektro Groeneweg en EG Securis kunnen de volgende wettelijke keuringen voor u uitvoeren:

  • laagspanning (NEN 3140)
  • thermografie (NEN 3140)
  • noodverlichting (NEN-EN-1838)
  • bliksembeveiliging (NEN 1014)
  • kleine blusmiddelen (NEN 2559)
  • brandmeldinstallaties (NEN 2654)
  • conditiegestuurd onderhoud (NEN 2767)

RI&E en Arbowetgeving

U kunt de NEN 3140-inspectie inzetten om de veiligheidseisen te waarborgen binnen de RI&E (Risico-inventarisatie en Evaluatie). Dit is de zorgplicht die elke werkgever heeft ten opzichte van werknemers en bezoekers in en om het gebouw. Met de NEN 3140-inspectie voldoet u meteen aan de Arbowetgeving. Regelmatige inspecties van installaties voor noodverlichting, brandmelding of bliksembeveiliging geven de zekerheid dat de installaties hun werk doen als het nodig is.

De wettelijke keuringen kunnen wij als onderdeel in service- en onderhoudscontracten bij Elektro Groeneweg en EG Securis opnemen. Zo is het belangrijk over een objectieve en onafhankelijk genormeerde methode te beschikken om de conditie van installaties vast te stellen, de NEN-norm 2767. Naarmate een installatie veroudert, ontstaan andere onderhoudsbehoeften. Daar speelt EG Securis via een resultaatgericht onderhoudscontract op in.

Meer weten? Neem contact met ons op.

010-2866590
info@egsecuris.nl