Veilige installaties voor Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veilige installaties voor Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

EG Securis, de beveiligingsexpert van Elektro Groeneweg, gaat het onderhoud doen van vrijwel alle gebouwgebonden beveiligings- en veiligheidsinstallaties van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. ‘We zijn bijzonder trots dat wij mede mogen zorgdragen voor de veiligheid van de mensen die altijd voor onze veiligheid zorgen.’

Dat zegt Christian van Dijk, projectleider Beveiliging bij EG Securis. ‘Het gaat om ruim vijftig locaties van de Veiligheidsregio, zoals ondersteunende posten, het hoofdkantoor, ambulanceposten en brandweerkazernes. De regio Rotterdam-Rijnmond loopt van Rotterdam tot Hoek van Holland en van Den Haag tot Goeree-Overflakkee. Op die locaties gaan we onderhoud en storingsonderhoud doen aan installaties voor brandmelding, noodverlichting, inbraak, en ook brandblussers en brandhaspels. Het gaat hier nadrukkelijk om gebouwgebonden installaties. Toch geeft het wakend oog van de brandweer een klein beetje extra druk’, lacht Van Dijk.

Conditiemeting

EG Securis doet eerst een nulmeting op alle locaties. Twee specialisten zijn twee weken aan de slag om op alle locaties de status van de apparatuur vast te stellen. Van Dijk: ‘We doen deze conditiemeting aan de hand van NEN2767.  De apparatuur krijgt dan een conditiescore van 1 tot en met 6. Daarbij is 1 uitstekend, met incidenteel geringe gebreken, en 6 zeer slecht, ofwel technisch rijp voor de sloop. Het doel is om uiteindelijk alle installaties op minimaal niveau 3 te krijgen, dat staat voor redelijk, plaatselijk zichtbare veroudering, maar functievervulling van bouw- en installatiedelen is niet in gevaar. Uiteraard hebben de scores 1 en 2 de voorkeur, maar een en ander hangt ook samen met een kosten-/batenanalyse en eventuele plannen voor vervanging van installaties. Op basis van onze nulmeting kan de Veiligheidsregio een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) vaststellen. Uiteraard hecht de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond veel waarde aan veiligheid en is het belangrijk dat de status van de installaties in orde is en blijft.’

Veiligheidsregio

In de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond werken de hulpdiensten intensief samen met vijftien gemeenten, politie, waterschappen, het Havenbedrijf, de Milieudienst DCMR en het Openbaar Ministerie. Zo biedt de Veiligheidsregio professionele hulp en bescherming tegen risico’s. ‘Wij werken voor de afdeling Huisvesting van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond’, vertelt Van Dijk.

Installatieonderhoud

‘Na de zomervakantie 2022 gaan we drie dagen per week installatieonderhoud uitvoeren op de locaties. En inmiddels zien we het werk nu al groeien met de vraag of we naast storing en onderhoud aan de negen elektrotechnische installaties ook vervanging van systemen gaan doen.’ EG Securis heeft alle benodigde KIWA-certificeringen. ‘Overigens hebben we voor inbraakinstallaties ook de vereiste VEB-papieren uiteraard.’

Verbeterslag

Met dit onderhoudscontract maakt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een enorme verbeterings- en vernieuwingsslag in gebouwgebonden installaties. Van Dijk: ‘Het is immers van het grootste belang dat onze veiligheidsmensen hun werk veilig kunnen doen.’

#
#
#
010-2866590
info@egsecuris.nl